Ispiranje kombinacijom vazduh - voda

Nekad se desi da zbog malog prečnika kanalizacione cevi ili velikog broja lukova, metode odgušenja kanalizacije mašinski spiralama ili visokim pritiskom ne mogu da se primene ili ne daju željene rezultate. Ovo je najčešće slučaj kod cevovoda malog prečnika (ispod Ø50mm) sa velikim brojem lukova od 90 stepeni ili kod olovnih cevi.

Da bi smo ovaj problem rešili koristimo mašinu koja koristi kombinaciju komprimovanog vazduha i vode koji stvaraju naizmenične talase vazduha pod pritiskom i vode koji svojim delovanjem skidaju nečistoće sa zidova cevi. Na taj način stvoreni impulsi podižu i odlepljuju nataloženu nečistoću sa zidova cevi i izbacuju je iz cevovoda. Sama procedura je jednostavna i ekološki bezbedna.


Video: Ispiranje odvoda umivaonika kombinacijom vazduh-voda

Ova metoda ispiranja je našla naročitu primenu kod grejnih instalacija. Nečistoće koje se nakupljaju na zidovima cevi podnog grejanja i radijatora, prouzrokuju neravnomerno zagrevanje prostorije, pa čak i potpuno odsustvo grejanja na pojedinim delovima. Redovnim ispiranjem instalacija ovi problemi se eliminišu čime se takođe smanjuje i utrošak energenata za grejanje. Osim klasičnog ispiranja kombinacijom komprimovanog vazduha i vode, postoji i mogućnost čišćenja uz dodavanje odgovarajućih hemijskih sredstava čime se zidovi cevi oblažu odgovarajućim tankim slojem zaštite koja odlaže ponovno hvatanje kamenca i rđe na zidovima cevi.


Video snimci ispirnja cevovoda:

Osim ispiranja kombinacijom komprimovanog vazduha i vode koja se koristi kada iz instalacije treba izbaciti leteće nečistoće kao što je pesak, mulj i slično, u ponudi imamo i opciju čišćenja tvrdokornih naslaga poput kamenca.Više o ovome pročitajte ovde.