Sanacija cevi bez iskopa

Sanacija cevi bez iskopa (“No Dig” & “Trenchless”) predstavlja novitet u svetu. Problem nastaje kada se prilikom video inspekcije utvrdi postojanje defekta, da li je u pitanju lom cevi, možda dihtung koji strči ili pak korenje koje je prodrlo u unutrašnjost cevovda. Samo čišćenje cevovoda neće trajno rešiti uočeni problem, te je potrebno preduzeti neke mere kako bi se problem rešio trajno. Dosadašnja opcija je bio iskop mesta na kome je defekt uočen a zatim i njegova sanacija klasičnim metodama. Sama popravka cevi najčešće nije toliko skupa koliko su skupi pripremni radovi i radovi na vraćanju infrastrukture u prvobitno stanje. Naročito ako se defekt nalazi ispod asfalta, pruge, kanala, prometne saobraćajnice, i slično. A da ne spominjemo nematerijale troškove i vreme izgubljeno na saniranje na primer najobičnije rupe od par centimetara na cevi koja se nalazi na par metara dubine ispod prometne raskrsnice. Prirodni sled događaja je bio naći način kako popraviti ili zameniti cev, bez da se vrše skupi iskopi. Rešenje za ovaj problem nađeno je u postavljanju sloja smole na unutrašnji zid oštećenog cevovoda. Sušenjem smole nastaje izuzetno čvrst sloj materijala debljine svega par milimetara, koji kompletno oblaže unutrašnji zid oštećene cevi, stvarajući tako “cev u cevi”.

Postoje tri vrste sanacije:

  • Parcijalna sanacija, takozvanim “pakerima”
  • Sanacija cevi “Brushcoating”-om i “Brushspraying”-om
  • “Lining” metoda, kojom se oblaže duža deonica cevovoda

Sve tri metode nakon završetka sanacije zadovoljavaju zahteve hidrauličkih ispitivanja i ekološki su prihvatljive.


Parcijalna metoda koju imamo u ponudi koristi se kada se treba obaviti tačkasta ili sanacija sekcije dužine do 4 metra. Na ovaj način možemo sanirati sve vrste cevovoda, bilo da je u pitanju plastika, beton, liveno gvožđe, i drugi. Sam proces sanacije je dosta brz. Nedavno smo obavili sanaciju betonskog cevovoda prečnika dn150mm u dužini od jednog metra za svega četiri sata, bez potrebe da se vrše bilo kakvi iskopi, rušenja i slično. Defekti koji se mogu sanirati uz pomoć ove metode su:

  • Pukotine u cevima, bilo da su tačkaste, radijalne ili uzdužne;
  • Situacije u kojima nedostaje deo ili segment cevi;
  • Situacije kada su se cevi razdvojile u uzdužnoj i vertikalnoj osi u manjem obimu;
  • Kada imamo prodiranje korenja u cevi, pa je potrebno zatvoriti rupu prodora kako korenje ne bi ponovo izraslo;
  • Kada imamo mesto na kome nedostaje dihtung te cevovod ne može da zadovolji hidrauličko ispitivanje;
  • Postojanje nelegalnog priključka koji treba zatvoriti.

Galerija: Primer razvijanja platna u cevi prilikom parcijlane sanacije:

“Brushcoating” metoda koristi dvokomponetne smole koje se nakon mešanja uz pomoć mašine sa super brzim četkama nanose na zidove cevi. Nakon oblaganja zidova smolom, za vrlo kratko vreme  na unutrašnjem zidu stare cevi stvara se sloj plastičnog materijala koji oblaže i zaptiva cevovod. Ovom metodom moguće je izvršiti zamenu cevi prečnika od dn50mm do dn160mm ukupne dužine u jednom oblaganju od 20m bez ikakvog kopanja ili razbijanja. U ovu svrhu koristimo opremu renomiranog proizvođača Picote. Brushspraying metoda je slična kao i brushcoating osim što se umesto četkom, smola na zid nanosi prskanjem iz specijalnih mlaznica.


Galerija: Primer jedne izvedene popravke oštećene gusane vertikale stambene zgrade brushcoatingom:

Lajning (Lining) metoda predstavlja rešenje kada je potrebno sanirati kompletnu deonicu, od šahte do šahte. Koristi se kada je potrebno obložiti veće dužine cevovoda. Princip se zasniva na tome da se vlakno natopljeno smolom “uduvava” u unutrašnjost cevovoda koji se oblaže a zatim kroz njega se uduvava topao vazduh kako bi očvrsnuo. Na ovaj način stvara se beskonačni cevovod između dve tačke, na primer između dve šahte, između koji se vršila sanacija.