Dezinfekcija i ispiranje cevovoda

Svedoci smo da je voda koja se distribuira puna nečistoća. Osim nečistoća koje u cevovode dospevaju putem vode iz vodovoda ili toplovoda razlog pojave finog taloga u unutrašnjosti cevovoda su dotrajalosti instalacija ali i njihovo neredovno i neprvilno održavanje. Pored toga mogu imati i loš uticaj na zdravlje kada su u pitanju cevi pijaće vode. Cevi za vodu za piće moraju biti temeljno očišćenje pre upotrebe. To podrazumeva periodično uklanjanje nečistoća sa unutrašnjih površina cevi i stvaranje higijenski savršenih uslova za korišćenje. Ovo je naročito preporučljivo za restorane, hotele, vrtiće, škole i sve one objekte kojima je ispravnost i čistoća pijaće vode na prvom mestu. Kao i za sve one objekte koji zaista žele da se pridržavaju HASSAP standarda. Moramo da napomenemo da je čišćenje instalacije na ovaj način potpuno bezbedno i ekološki prihvatljivo te se primenjuje kod čišćenja instalacija pijaće vode bez potrebe da se nakon tretmana cevovod dodatno dezinfikuje.


Slike pulsnog ispiranja cevovoda:

Standardno ispiranje cevi tekućom vodom ne očisti cevovod kompletno. Vrlo brzo ujednačeni protok vode se ustali i počne da prelazi preko naslaga, te ih ne izbacuje već samo prelazi preko njih. Ispiranje koje mi nudimo se vrši impulsnim sistemom koji za razliku od konvencionalnog ispiranja tekućom vodom, koristi kombinaciju komprimovanog vazduha i vode koji stvaraju talase vodenog pritiska. Naizmenični talasi vodenog pritiska i vode skidaju nečistoće sa zidova cevi. Ispiranje na ovaj način koristi impuls komprimovanog vazduha koji poduže talog sa dna koji zatim impuls vode izbacuje napolje. Na ovaj način omogućava ispiranje kompletne cevi. Sam vodeni impuls se sastoji od mešavine vode i mehurića vazduha, laički rečeno nešto nalik soda vodi.


Video: Pulsno ispiranje cevovoda

Pored standardnog modela ispiranja postoji i mogućnost dodavanja raznih hemijskih sredstava prilikom ispiranja, čime se zidovi cevi oblažu odgovarajućim tankim slojem zaštite koja odlaže ponovno hvatanje kamenca i rđe na zidovima cevi. Ovo se najčešće koristi kod toplotnih instalacija. Dezinfekciju cevovoda pijaće vode vršimo isključivo u saradnji sa ovlašćenim stručnim službama!

Samo ispiranje cevovoda pijaće vode i toplotnih instalacija zahteva određene pripreme i ispunjavanje određenih zahteva kako bi se ispiranje izvelo bezbedno i u obimu koji se očekuje. Iz tog razloga pre svakog ispiranja korisniku se daje upit iz koga možemo da preciziramo sve neophodne prethodne radove. Primer jednog upita možete pogledati ovde.

Osim ispiranja kombinacijom komprimovanog vazduha i vode koja se koristi kada iz instalacije treba izbaciti leteće nečistoće kao što je pesak, mulj i slično, u ponudi imamo i opciju čišćenja tvrdokornih naslaga poput kamenca.Više o ovome pročitajte ovde.