Pranje oluka, fasada i betona

Uslužno vršimo pranje fasada, staza, ograda i betona vodom pod visokim pritiskom. U tu svrhu koristimo mašine sa podesivim pritiskom jačine do 250bar. Na ovaj način uspešno skidamo grafite, a u kombinaciji sa odgovarajućim sredstvima za skidanje grafita, nestaju i njihovi obrisi, takozvani “duhovi”. Ukoliko postoji potreba, na naše perače možemo nadograditi i set za mokro peskaranje. Na ovaj način možete skinuti boju i rđu sa željenih metalnih površina.


Fotografije:

Vršimo i uslužno pranje oluka do 20m visine. Pranje oluka vršimo peračima pod visokim pritiskom. Čišćenje olučnih vertikala vršimo uz pomoć creva sa mlaznicom, dok za čišćenje horizontalnih delova oluka koristimoklizni čistač koji se montira na kraj creva. Voda pod pritiskom gura klizni čistač napred, u isto vreme izbacujući svu nečistoću koja se nalazi iza njega iz horizontalnog dela oluka.

Osim ovoga vršimo uslugu pranja separatora masti, taložnika i šahtova visokim pritiskom do 250 bar. Ukoliko želite, postoji mogućnost dodavanja razlišitih vrsta hemijskih sredstava radi boljeg uklanjanja nečistoće ali i mogućnost pranja toplom vodom. Na ovaj način, nečistoća će se lakše ukloniti a objekat koji se čisti dovesti u prvobitno stanje.