Zaledjivanje cevi i čišćenje izmenjivača

Više nije potrebno, da bi ste izvršili neku popravku na vodovodnoj ili instalaciji grejanja, prazniti čitavu mrežu ili gasiti vodu! Za Vas vršimo uslužno zaleđivanje cevi kako vodovodnih tako i instalacija grejanja temperaturom do čak -40oC i prečnika od ø1/8“ do ø1.1/4“ mašinom na struju kao i leđenje cevi prečnika do čak ø 2“ uz pomoć CO2 gasa.

Na ovaj način možete izbeći visoke troškove pražnjenja i punjenja sistema grejanja na primer prilikom zamene neispravnog ventila na radijatoru, ali i stresne situacije sa komšilukom kada želite da isključite pijaću vodu radi izvođenja radova u Vašem stanu. Zaleđivanje cevi se primenjuje kao odgovor kada nije moguće zatvoriti dotok fluida na nekoj instalaciji.


Fotografije zaleđivanja cevi:

Princip rada je sledeći. Čeljusti mašine se postavljaju na cev koju je potrebno zalediti. Uz pomoć gasa mašina hladi deo instalacije ispod čeljusti smanjujući temperaturu na tom delu do čak -40oC. Hladnoća se prenosi sa zida cevi na unutrašnjost, i na sam fluid koji se tu nalazi. Snižavanjem temperature do određene granice, nakon kratkog vremena na delu ispod čeljusti se napravi ledeni čep koji zaustavlja protok fluida. Nakon završetka radova na instalaciji, mašina se isključuje i led počinje da se topi. Vrlo brzo uspostavlja se normalna cirkulacija fluida kroz cev. Moramo da napomenemo da se na ovaj način ne oštećuje instalacija na kojoj je izvršeno zaleđivanje.

Svoju primenu je našla kada je potrebna zamena ventila na radijatorima u stambenim zgradama, a pražnjenje instalacije nije moguće ili je previše skupo. Takođe kao dobro rešenje pokazalo se u situacijama kada ne postoji glavni, to jest pregradni ventil u kupatilu a potrebno ga je ugraditi. U tom slučaju zaledi se cev što bliže glavnoj cevi, i nakon zaleđivanja ugrađuje se pregradni ventil lepljenjem ako su cevi od PPR-a, zavarivanjem ili narezivanjem ukoliko su u pitanju metalne cevi.


Čišćenje izmenjivača

Čišćenje izmenjivača, toplotnih pumpi i bojlera, tačnije toplotnih i vodovodnih instalacija i uređaja, kao potreba javila se zbog lošeg kvaliteta vode ali i toplotnih fluida koje  koristimo. Kalcifikacija, odnosno pojava hvatanja kamenca na zidovima cevi u unutrašnjosti uređaja je sve češća pojava, vrlo često utiče na pravilno funkcionisanje uređaja i instalacija, a neretko predstavlja i uzročnika kvara istih.


Fotografije:

Čišćenje vršimo specijalnom pumpom, protoka od 40l/min, koja uz pomoć hemijskih sredstava vrši čišćenje unutrašnjosti cevi i uređaja od kamenca i drugih nečistoća koje mogu nastati u samom cevovodu. Na ovaj način bez potrebe za otvaranjem uređaja veoma uspešno čistimo i najtvrđe naslage. Princip rada uređaja se zasniva na naizmeničnoj promeni pravca cirkulisanja hemijskog sredstva kroz cevovod ili uređaj. Na ovaj način se mogu otkloniti i najtvrđe naslage i depoziti. Neprestana cirkulacija onemogućava da sredstvo za uklanjanje kamenca ošteti instalaciju ili uređaj usled nastajanja gasa pri procesu dekalcifikacije.

Nakon završetka procesa uklanjanja taloga predlažemo da se cevovod dodatno očisti od plutajućih nečistoća kombinacijom kompresovanog vazduha i vode. O tome više pročitajte ovde. Nakon finalnog ispiranja, u cevovod se ubacuje specijalna hemikalija koja stvara zaštitni sloj na unutrašnjem zidu cevovoda. Na ovaj način se odlaže proces kalcifikacije (stvaranja kamenca) i produžava životni vek instalaciji i uređajima.

Svoju primenu pumpa je našla kod čišćenja svih toplotnih i vodovodnih uređaja kao što su: toplotne pumpe, izmenjivači toplote, podno grejanje, radijatori, bojleri, cevne instalacije, itd. Nakon tretmana vodovodne instalacije pijaće vode, obavezna je dezinfekcija cevovoda i kontrola od strane ovlašćenih službi pre ponovne upotrebe.