Vodovodne instalacije od PPR cevi

Sve više i više ljudi se susreće sa potrebom da zbog zuba vremena zameni svoje pocinkovane vodovodne instalacije iz stanova i kuća novim PP-R ili tzv. „plastičnim cevima“. Glavna odlika plastičnih cevi je duži vek trajanja. Vodovodne instalacije od PPR cevi su potpuno u skladu sa standardom koji se propisuje za cevi kojima se distribuira pijaća voda. Otpornije su na temperaturne šokove pa su u pojednim slučajevima pogodne i za izradu instalacija grejanja. Dobar su zvučni i termo izolator a kondenzacija je svedena na minimum.

Svoju primenu PPR cevi su našle i kod izrade instalacija komprimovanog vazduha, vakuum instalacija, sistema za navodnjavanje i zalivanje kao i kod sistema za transport morske vode i pojednih vrsta hemijskih tečnosti.

Izrađujemo instalacije od PPR cevi prečnika od Ø20mm do Ø125mm. Moramo da napomenemo da posedujemo sertifikat izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tela za zavarivanje PPR i PEHD cevi.


Zamena starih pocinkovanih cevi je takođe preporučljiva jer su, zbog same strukture materijala, pune rđe i kamenca. Rđa i kamenac, kao i ostale nečistoće lako se lepe za zidove pocinkovanih cevi pa je konzumacija vode iz njih nepreporučljiva. Osim toga podložnije su pucanju i curenju kao i stvaranju kondenzacije. Pa su iz tih razloga najčešće uzrok i pojave vlage, uvećanih gubitaka i računa za vodu. Pulsno ispiranje pocinkovanih instalacija može donekle prolongirati njihov vek trajanja. Kao i da ukloni većinu nečistoća iz cevovoda. O pulsnom ispiranju cevovoda možete pročitati ovde.

Vodovodne instalacije od PPR cevi osim što su izdržljivije i dugotrajnije, materijal od kojih su napravljene mnogo teže lepi nečistoću za svoje zidove. Međutim i tu je preporuka da se periodično obavlja pulsno ispiranje instalacije. Koliko često, zavisi najviše od kvaliteta vode koja se distribuira kroz cevovod.

Osim ovoga pružamo uslugu lociranja mesta curenja vodovodnih instalacija kao i svih ostalih instalacija koje radi pod pritiskom od minimum 1,5 bar. Lociranje mesta curenja vode vršimo kako geofonima tako i koleratorima. Geofoni su uređaji koji u sebi sadrže osetljive mikrofone kojima rukovaoc osluškuje tlo i na taj način locira mesto kvara. Koleratori su uređaji koji uz pomoć dva nezavisno postavljena mikrofona na cevovodu, preko programskih algoritama otkrivaju mesto na kome se javlja oticanje iz cevi.