Crpljenje i prepumpavanje vode

Crpljenje i prepumpavanje vode kao potreba javila se usled veoma čestih katastrofa koje se dešavaju usled delovanja prirodnih uticaja kao što su poplave, visoki nivo podzemnih voda, izlivanja, obilne padavine, i drugo. Čest uzročnik problema može biti čovek ali i dotrajalost instalacija, stoga često se javlja potreba za sanacijom nakon curenja ili izlivanja instalacija, havarija komunalnih sistema, itd.


Fotografije sa terena:

Na raspolaganju nudimo Vam odgovor u vidu pumpi velikih kapaciteta kako za čistu tako i za muljnu odnosno otpadnu vodu. Raspolažemo sa više potapajućih muljnih odnosno drenažnih pumpi kapaciteta do 800 l/min i visinom dizanja do 14m. Na raspolaganju su nam takođe i pumpe sa usisnim crevom za čistu i prljavu vodu kapaciteta do 2.000 l/min i visinom dizanja do 30m kao i dubinom izvlačenja od 8m.Pumpe za vodu sa usisnim crevom imaju svoj sopstveni benzinski pogon tako da su pogodne i za korišćenje na mestima gde nema mogućnosti priključenja na električnu energiju. Možemo Vam ponuditi mogućnost ispumpavanja vode injektorom. Injektorom se najčešće prazne taložnici u kojima postoje znatne količine peska i mulja kao i mesta gde je potrebno izvući vodu sa veće dubine.  Za najfinija čišćenja, kada je potrebno obaviti sakupljanje vode male zapremine i dubine od svega par centimetara, koristimo specijalne usisivače za vodu.

Često se dešava da samo ispumpavanje vode nije dovoljno iz razloga što postoji neprestani dotok vode. Kao rešenje u ovoj situaciji nudimo Vam pneumatske blinde. Blinda predstavlja gumu koja se nakon ubacivanja u cevovod iz koga ističe voda, napuni komprimovanim gasom. Punjenjem do pritiska od 2,5 bara blinda se širi i zatvara cev. Blinda napumpana na ovaj način, u zavisnosti od prečnika cevi, može izdržati pritisak i do 2,2 bara, tj. pritisak vodenog stuba od 22 metra!

U ponudi imamo i digitalni merače vlage, pomoću koga možemo odrediti koliki je stepen oštećenja nastao prilikom izlivanja vode na samom objektu. Meračem ispitujemo količinu vlage u zidovima, podovima, nameštaju itd.