Snimanje cevovoda velikih prečnika

Inspekcija cevovoda velikog prečnika kao što su primarne gradske fekalne i kišne kanalizacije, vrši se samohodnim traktorskim sistemima opremljenim kamerama u boji sa mogućnošću rotiranja glave kamere u bilo kom smeru. Ovim kamerama mogu se ispitivati cevovodi prečnika od ø160 do čak preko ø1200mm i dužine od preko 200 metara. Samu inspekciju i kodiranje vršimo u svemu po važećim SPRS standardima. Prilikom prolaska kamere kroz cev na ekranu osim slike prikazuju se i podaci o položaju kamere, daljini na kojoj se nalazi kao i inklinacija (niveleta cevovoda).


Galerija: Fotografije sistema za inspekciju cevovoda velikih prečnika

Inklinacija pokazuje trenutnu vrednost nagiba cevi u odnosu na kalibrisanu (zadatu) vrednost, bilo da je u pitanju pad ili uspon i može biti prikazana u stepenima  [ ͦ ] i procentima – promilima [ % ].

Osim inklinacije, možemo vršiti snimanje spojeva između cevi, merenje profila cevi kao i GPS trasiranje cevi. Sam upit koji pre svake inspekcije dostavljamo svojim klijentima kako bi smo što preciznije odgovorili njihovim zahtevima možete pogledati ovde.

Osim cevovoda vršimo inspekciju i šahtova, kontrolnih okna i pumpnih stanica u svemu prema važećim standardima SRPS EN 13508-1.

Veoma bitna stvar kod ovakvog sistema je mogućnost izrade izveštaja inspekcije. Za ovu svrhu koristimo licencirane programe kao što su Pipex i WinCan. Izveštaj inspekcije se sastoji od:

  • Video zapisa same inspekcije (Primer video inspekcije gde se na ekranu može videti datum i vreme inspekcije u gornjem delu ekrana, zatim u gornjem desnom uglu prikaz daljine u feet-ima ili metrima, u donjem levom uglu nagib cevi dok u donjem desnom je grafički prikaz položaja kamere u cevi kao i brzina i smer kretanja traktora, možete pogledati ovde.
  • Grafičkog prikaza uočenih nedostataka, sa tačnom lokacijom, njegovim kodom, slikom nedostatka i objašnjenjem (primer možete pogledati ovde)
  • Grafičkog prikaza inklinacije u obliku grafikona

Primer jednog detaljnog izveštaja video inspekcije možete preuzeti ovde.

Posedujemo sertifikate da smo prošli obuku osposobljavanja za rukovanje i korišćenje sistema za video inspekciju cevnih instalacija. (Sertifikati)

Osim video inspekcije cevovoda kameramavršimo i ispitivanje kanalizacionih sistema na nepropusnost bilo da su u pitanju ceovovdi ili šahte. Ispitivanje na nepropusnost vršimo kako uz pomoć vazduha tako i uz pomoć vode. Samo ispitivanje spovodimo u svemu prema važećim SRPS standardima.

Nakon ispitivanja možemo Vam izdati potvrdu o nepropusnosti cevovoda.