Trasiranje cevovoda

Još jedna od usluga našeg programa je usluga trasiranja cevovoda, kako vodovodnih instalacija od pocinkovanih i čeličnih cevi tako i kanalizacionih cevovoda. Ovom metodom uspešno pronalazimo pravac pružanja cevovoda i dubinu na kojoj se nalazi. U kombinaciji sa video inspekcijom na ovaj način vrlo precizno možemo locirati eventualni problem u instalacijama i rešiti ga bez potrebe da se prekopava kompletna instalacija i traži uzrok problema.

Moramo da napomenemo da smo ponosni vlasnici sistema Ridgid SR24 – Prvi i jedini u Srbiji! Uređaj za lociranje i trasiranje podzemnih instalacija sa ugradjenim GPS-om. Uz pomoć Bluetooth-a na Vaš mobilni telefon možete upisati poziciju Vaših instalacija. Postoji mogućnost implementacije očitanih podataka u GIS (Geografski informacioni sistem). Preciznost koju uređaj poseduje prilikom GPS korišćenja zadovoljava FCC klasu A kao i EN55022 Klasu A.


Slika: Snimanje i trasiranje cevovoda

Samo lociranje mesta kvara se vrši tako što se kamerom dođe do mesta na kome je uočen problem. U unutrašnjosti same kamere nalazi se odašiljač (transmiter ili predajnik) koji emituje određenu frekvenciju koju lokator (detektor) pronalazi. Prateći signal koji odašilje kamera, rukovaoc na površini pronalazi tačno mesto na kome se glava kamere trenutno nalazi, samim tim i mesto na kome se uočeni problem nalazi.

Primena ovih sistema je višestruka. Uz pomoć sondi precizno lociramo taložne i septičke jame, mesta priključaka na kanalizaciju, šahtove kojima poklopac nije vidljiv na tlu. Dok uz pomoć detektibine sajle i odašiljača vrlo lako možemo pronalaziti pravce pružanja kompletnog cevovoda i obeležiti njegovu trasu na tlu.

Ovi sistemi su pogodni i za trasiranje strujnih kablova kao i ostalih naponskih instalacija u zemlji.Bilo da su to tzv. “aktivne” instalacije, tj. instalacije koje već same po sebi emituju određenu frekvenciju u rasponu od 10Hz do 35KHz, ili“pasivne” instalacije kojima uz pomoć odašiljača sami dodeljujemo određenu frekvencijukoju zatim lokatorom pronalazimo. Povezivanje na pasivnu instalaciju možemo izvršitidirektnim povezivanjem, ili indukovanjem signala sa tla.Frekvencije koje možemo dodeliti instalacijama zavise od duženi instalacije koje se traži, vrste instalacije, dubine, itd i mogu biti 128Hz, 1KHz, 8KHz i 33KHz.

Za ovo koristimo sisteme kao što su Ridgid, Metrotech i Sewerin.


Želite da zamenite na primer kupatilsku galanteriju ili izbušite rupu u zidu, plašite se jer ne znate gde Vam prolaze cevi i kablovi? Imamo rešenje za Vas u vidu zidnog skenera Bosch D-tect 150 SV. U pitanju je uređaj koji pronalazi metalne i plastične cevi u zidu ali i drvo, kablove i šupljine i to do 150mm dubine. Uz pomoć njega veoma precizno može se odrediti kako dubina na kojoj se nešto nalazi i od kog je materijala.